NIJLGANZEN EN DRAADALG / EGYPTIAN GEESE AND FILAMENTOUS ALGAE

30-01-2023 | ZOOP observaties voor het Nieuwe Instituut door Frank Bruggeman i.s.m. Peter Zwaal

NL

NIJLGANZEN EN DRAADALG
De eerste twee weken van januari waren uitzonderlijk warm. Bij dageraad waren er al merels en andere stadsvogels te horen. Ook in de vijvers van het Nieuwe Instituut viel het naderende voorjaar te bespeuren. Op 9 januari zag ik een luidruchtig baltsend Nijlganzenpaar op het beeld van Auke de Vries in de grote vijver. Dat betekent dat deze vijver inmiddels door dit paar als territorium is geclaimd. De eerste kuikens die we in de vijver kunnen verwachten, zullen hoogstwaarschijnlijk van dit paar afkomstig zijn. Tenzij er natuurlijk een ander stel opduikt dat bereid is de territoriumstrijd aan te gaan. Sommige Nijlganzen beginnen al in januari te broeden, maar de meesten vangen daarmee pas aan in maart en april. Het uitbroeden van de eieren duurt vier weken. Ik heb de stellige indruk dat het Nijlganzenpaar in de grote vijver onlangs met broeden is begonnen. Duidelijk is echter ook dat het tweetal in de voorbije weken de nachten heeft doorgebracht op de houten vlonder van het cafeterras. Vandaag heb ik de uitwerpselen opgeveegd die het paar daar heeft achtergelaten. Nadere bestudering van deze uitwerpselen toonde aan dat het Nijlganzenpaar vooral geleefd heeft op een menu van Spirogyra draadalg. De cellulaire structuren van draadalg waren met het blote oog in de ganzenpoep waarneembaar. Ik heb goede hoop dat de draadalg, die vorig jaar nog een ware vijverplaag was, dit jaar wat meer biologisch tegenwicht zal krijgen. Niet alleen van de in november uitgezette rietvoorns en baarzen maar ook van grondelende Nijlganzen.

P.S. (20 februari 2023). Ik heb tot op heden niet kunnen ontdekken waar het nest van het Nijlganzenpaar is. Niet zelden is dat trouwens een oud nest van een andere vogelsoort, dat hooguit een beetje wordt opgekalefaterd. Vandaag trof ik een grazende Nijlgans aan op het plantsoen aan de Rochussenstraat recht tegenover het Nieuwe Instituut. Het zou goed kunnen dat dit er een van het stel is dat de vijver heeft geclaimd. Mogelijk dat het nest zich dus in een van de bomen langs de Rochussenstraat bevindt.  

EN

EGYPTIAN GEESE AND FILAMENTOUS ALGAE
The first two weeks of January were exceptionally warm. At dawn blackbirds and other city birds could be heard. Omens of spring were also visible in the ponds of the Nieuwe Instituut. On January 9, I spotted a noisily courting pair of Egyptian geese on the statue by Auke de Vries in the large pond. This means that this pond has now been claimed as a territory. The first chicks in the pond will most likely be hatchlings of this geese pair. Unless, of course, another pair shows up willing to fight for the same territory. Some Egyptian geese start breeding as early as January, though most wait until March and April. The incubation period of the eggs is four weeks. I do believe that the first claimants of the large pond have now started breeding. In recent weeks however, the pair has spent the nights on the wooden deck board of the cafe. Today I swept up their droppings. Close inspection of these droppings showed that the pair has mainly lived on a menu of Spirogyra filamentous algae. The cellular structures of these algae were clearly visible in the goose droppings. Last year Spirogyra algae were a real pond pest. Hopefully this year the growth of these algae will be contained by biological enemies. Not only by freshwater fish like rudd and perch, that were released in November, but also by dabbling Egyptian geese.

Postscript (February 20, 2023). So far I have not been able to discover where the nest of the Egyptian geese pair is. It is not uncommon for Egyptian geese to occupy and refurbish the nest of another bird species. Today I saw a goose grazing on the lawn along the Rochussenstraat opposite the Nieuwe Instituut. It could well be that this is one of the couple that has claimed the pond. Maybe the nest is located in one of the trees along the Rochussenstraat.