Studio portret, Rotterdam, 2022

 


NL

Het werk van beeldend kunstenaar Frank Bruggeman vindt zijn oorsprong in zijn fascinatie voor de plantaardige natuur. Als ontwerper van objecten, installaties en werken voor de openbare ruimte tast Frank Bruggeman de opgeworpen scheidslijnen af tussen natuur en cultuur. Over wat precies natuur is en waar cultuur begint lopen de meningen vaak sterk uiteen. Daarbij is natuur een veranderlijk concept, waarover in het verleden vaak heel andere denkbeelden heersten als tegenwoordig. Heldere scheidslijnen zijn ook nu vaak niet te trekken net zoals veel wat zich aan ons voordoet als natuurlandschap in feite cultuurlandschap is.

In veel van zijn werken combineert Bruggeman plantaardige materialen – levend dan wel dood – met materialen die verre van natuurlijk ogen, net zo lang tot sprake is van een precaire ordening en balans. Enerzijds moet worden duidelijk gemaakt dat de natuur in het antropoceen aan menselijke heerszucht onderworpen is. Anderzijds moet aantoonbaar worden gemaakt dat die natuur weerspannig is en ook een volstrekt eigen wil heeft. Tegelijkertijd plaatst hij in zijn werk vraagtekens bij opvattingen over het gebruik van inheemse en exotische gewassen en denkbeelden als het romantische zuiverheidsideaal. Hij ijvert voor een breder begrip van concepten als ‘natuur’, ‘tuin’ en ‘landschap’ en wil mensen ontvankelijk maken voor een meer bewuste en intense beleving daarvan. Ook wil hij de toeschouwer sensibiliseren door in zijn installaties de schoonheid van het vergankelijke te benadrukken.

Bruggeman werkt in binnen- en buitenland. In Nederland heeft hij installaties gemaakt voor onder andere het Zeeuws Museum, Design Museum Den Bosch, Schunck, Nieuwe Instituut en Museum Boijmans Van Beuningen alsmede buiteninstallaties en landschapsinterventies in Eindhoven, Arnhem, Rotterdam en Nijmegen. Buiten Nederland heeft Bruggeman gewerkt in de Verenigde Staten, Italië, Rusland, Turkije, China en Bolivia. In Arnhem heeft hij zich momenteel verbonden aan een meerjarig crop-art project. Sinds 2015 vervult hij een regisserende en coördinerende rol ten aanzien van de Nieuwe Tuin van het Nieuwe Instituut. 

EN

Frank Bruggeman’s art originate in his fascination for plant life and the botanical world. As a designer of objects, installations and works for public space, Frank Bruggeman explores the dividing lines between nature and culture. Opinions about what exactly nature is, and where culture begins, often differ widely. Moreover, nature is a changing concept. Prevailing ideas about nature are often very different from those in the past, but outdated concepts can have a very long afterlife. It is still often hard to draw the line between these two, in the same way that a landscape, that appears to be quite natural, can actually be the work of human hands.

In many of his works, Bruggeman combines plant materials – living or dead – with materials that look far from natural, until there is a precarious order and balance. On the one hand, it must be made clear that nature in the Anthropocene is subject to human domination. On the other hand, it must be demonstrated that nature is rebellious and also has a will of its own.

In his work Bruggeman questions ideas about the use of indigenous and exotic plants and the romantic pursuit of purity. He stimulates a more conscious and intense involvement with all things botanical, and a broader comprehension of concepts as ‘nature’, ‘garden’ and ‘landscape’. He also wants to sensitize his public by focusing on the beauty of the transient.

Bruggeman works at home and abroad. In the Netherlands he has created installations for, among others, the Zeeuws Museum, Design Museum Den Bosch, Schunck, Nieuwe Instituut and Museum Boijmans van Beuningen. Bruggeman has also created outdoor installations and done landscape interventions in several places such as Eindhoven, Arnhem, Rotterdam and Nijmegen. Outside the Netherlands, Bruggeman has worked in the United States, Italy, Russia, Turkey, China and Bolivia. In Arnhem he has committed himself to a multi-year crop art project. Since 2015 he has had a directing and coordinating role with regard to the so-called New Garden of the Nieuwe Instituut.

 

 


ARTIKEL / FEATURE

De Volkskrant: Vreedzame krater
Date: September 8, 2023
Author: Marsha Bruinen
Photography: Natascha Libbert
click here for PDF  

 

 

2016

 

PUBLICATION: DE NIEUWE TUIN

Author: Peter Zwaal

The New Garden (De Nieuwe Tuin) is a temporary, experimental garden in Rotterdam, initiated by The New Institute (Het Nieuwe Instituut) and created by artist Frank Bruggeman and ecological gardener Hans Engelbrecht (2015). The New Garden combines a wide variety of wild flowers and plants with the look and feel of an urban waste land. This book is a photographic impression of the first two years of its existence. 

De Nieuwe tuin is availble on: Blurb.com

 


2011

 

PUBLICATION: BOTANICAL PLEASURE

Publisher: Architectura & Natura

Graphic design: Aagje Martens

This book accompanies the exhibition Botanical Pleasure at the Zeeuws Museum in Middelburg. Both the book and exhibition highlight the work of the contemporary artist Frank Bruggeman and his fascination with plants. For this exhibition Bruggeman has made a selection from the largely forgotten natural history collection of the Royal Zeeland Society of Arts and Sciences.

In addition he made a film of the Hertogin Hedwigepolder in the easternmost corner of Zeeuws-Vlaanderen. A third important component of the exhibition and book is a recently discovered herbarium from the end of the seventeenth century. There are remarkable similarities between the way in which dried plants are presented and the manner in which Bruggeman designs his flowerpieces, plantscapes and installations.

Botanical Pleasure is available on: bol.com

Botanical Pleasure as PDF