JONGKINDSTRAAT

Frank Bruggeman i.s.m. Peter Zwaal, 26-09-2022

 

NL

 

JONGKINDSTRAAT

 

Sinds een week zijn de werkzaamheden aan de Jongkindstraat eindelijk begonnen. Voor De Nieuwe Tuin betekenen deze werkzaamheden dat er binnen afzienbare termijn meer aansluiting komt met de rest van het Museumpark, zowel in visuele als fysieke zin. Want al zeker een jaar zorgt de opslag van bouwmaterialen en gereedschappen op de hoek Jongkindstraat/Museumpark voor een barrièrewerking tussen De Nieuwe Tuin en de rest van het Museumpark. Kleine zoogdieren en insecten zijn gebaat bij een aaneengesloten habitat en – zo er toch sprake is van enige versplintering – bij overzichtelijke en veilige corridors tussen deze leefgebieden. De oversteek van De Nieuwe Tuin naar de rest van het Museumpark en vice versa wordt door de bouwopslagplaats behoorlijk belemmerd. Toen die tijdelijke (maar bijna anderhalf jaar durende) opslagplaats door de gemeente Rotterdam in 2020 op deze locatie werd geprojecteerd stond de hele Zoöp-gedachte binnen Het Nieuwe Instituut nog in de kinderschoenen. Vanuit het huidige, door Het Nieuwe Instituut omarmde Zoöp-model zouden vrijwel zeker vraagtekens zijn gezet bij de keuze van deze locatie voor een bouwopslagplaats.

Zoals bekend zullen de werkzaamheden aan de Jongkindstraat er uiteindelijk in resulteren dat de parkeervakken niet terugkeren en dat hier alleen nog gemotoriseerd bestemmingsverkeer zal zijn toegestaan. Na herbestrating, herinrichting en vergroening zal de Jongkindstraat hopelijk meer aansluiten op De Nieuwe Tuin dan voorheen. Dat is ook goed nieuws voor alle menselijke bezoekers, die De Nieuwe Tuin in zijn huidige vorm, niet onterecht, ervaren als onaf en niet erg toegankelijk en uitnodigend.

EN

 

JONGKINDSTRAAT

 

One week ago reconstruction works in the Jongkindstraat (Jongkindstreet) have finally started. For The New Garden these works will eventually lead to a more direct connection with the rest of the Museum Park, both in a visual and physical sense. For at least a year now, the storage site for building materials and tools on the corner of Jongkindstraat/Museumpark has created a formidable barrier between The New Garden and the rest of the Museum Park. Small mammals and insects benefit from a non-fragmented habitat and – if a certain fragmentation occurs – from clear and safe corridors between these habitats. Right now the crossing from The New Garden to the rest of the Museum Park and vice versa is considerably hindered by the storage site for building materials. When this temporary (but almost a year and a half long) storage site was projected by the municipality of Rotterdam in 2020, the Zoöp idea within The New Institute was still in its infancy stage. Judged from the current Zoöp governance model the choice of this location for such a large storage site would almost certainly have raised questions.

 

 

When the works on the Jongkindstraat are completed, there will be no more parking lots and the entire street will be a pedestrian thoroughfare where only local motorized traffic is allowed. The reconstruction works will hopefully also lead to a greener Jongkindstraat that blends in more with The New Garden than ever before. That is also good news for all human visitors, who experience The New Garden in its current form as unfinished and not very accessible and inviting.