EPITAPHES INSOLITES DE OUDE KERK, AMSTERDAM, 2023

 

 
 
EPITAPHES INSOLITES

 

Location: De Oude Kerk, Amsterdam, the Netherlands
Part of: Wortels in de Oude Kerk – It’s OK… commoning uncertainties a project of Jeanne van Heeswijk
Date: July 15 – August 6, 2023

 
 

NL

 

Épitaphes insolites – Ongewone grafschriften
 
Veel grafstenen in de Oude Kerk hebben helaas geen grafschrift maar alleen een nummer. Wie er onder die stenen liggen (of hebben gelegen) is in de meeste gevallen wel bekend. Gijs Stork, van wie een aantal verre voorouders in de Oude Kerk begraven liggen, vroeg Frank Bruggeman om tijdelijke ‘grafschriften’ te vervaardigen voor die voorouders. Het zijn zes zeer verschillende funeraire installaties geworden met levende bloemen alswel dood plantaardig materiaal dit gecombineerd met vazen, containers en andere objecten. De installaties getuigen van geworteldheid en vergankelijkheid maar ook van sprakeloosheid, machteloosheid en verwarring. Want hoe gedenk je mensen die je nooit gekend hebt en wier levensverhalen al lang verstomd zijn?

 
 
EN
 

Épitaphes insolites / Unusual epitaphs
 
Unfortunately, many tombstones in the Oude Kerk do not have an epitaph, but only a number. Yet in most cases it is known who is (or was) buried under those stones. Gijs Stork, of whom a number of distant ancestors are buried in the Oude Kerk, asked Frank Bruggeman to make temporary ‘epitaphs’ for these ancestors. Using living flowers and dead botanicals and combining these with vases, containers and other objects, Bruggeman created six funerary installations. They bear witness to being rooted and the transience of life, but also to speechlessness and confusion. Because how do you honour people you never knew and whose life stories are long forgotten?