VLINDERSTRUIK ‘INDIFFERENCE’ BRUSSELS, 2023

 

 
 

VLINDERSTRUIK ‘INDIFFERENCE’

 

Location: Place Poelaert, Brussels
Date: July 2, 2023

 


 
Vlinderstruik ‘Indifference’ / Buddleja inter sollemnia et pulchra
 
Er bestaan verschillende gradaties van onverschilligheid. Je zou het onverschillig kunnen noemen dat in één van de voegen van het Nationaal Monument ter herdenking van de Belgische infanterie een paarse vlinderstruik tot wasdom is gekomen. Waarom heeft niemand de moeite genomen die vlinderstruik daar te verwijderen? Of gaat dat nog gebeuren bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt? Maar van een nog veel grotere onverschilligheid getuigt het 55 meter hoge reuzenrad, dat pal naast het oorlogsmonument is neergeplempt. Een platvloerse kermisattractie die woordenloos uitdrukt dat de omgekomen militairen uit beide wereldoorlogen al lang bijzaak zijn geworden.
 
 
Butterfly bush ‘Indifference’ / Buddleja inter sollemnia et pulchra
 
There are multiple degrees of indifference. You could call it indifferent that a purple butterfly bush is blossoming in one of the cracks of the Belgian Infantry Memorial. Why hasn’t anyone bothered to remove that butterfly bush? Or will this still occur, as part of an annual maintenance job? But bearing witness to even greater indifference is the 55-metre-high Ferris wheel, placed right next to the war memorial. A vulgar fairground attraction which indicates that the dead soldiers from both world wars have become a kind of sideshow.
 


 

De Nieuwe Flora van Nederland is een doorlopend project waarbij planten en bomen op onverwachte plekken en in vreemde verschijningsvormen worden becommentarieerd en een nieuwe passende benaming krijgen.

New Flora of the Netherlands is an ongoing project in which plants and trees in unusual places and weird manifestations are commented and are given a new and more fitting name.