SILICA SCHUNCK*, HEERLEN, 2015

 

fb-silica1

 

 

SILICA

 

Locatie: SCHUNCK*, Heerlen
Datum: 14 februari t/m 7 juni, 2015

 

In de 30 meter lange glazen vitrine van SCHUNCK* presenteert kunstenaar Frank Bruggeman een installatie over twee vormen van mijnbouw die hun sporen hebben getrokken in het Limburgse landschap: de ondergrondse steenkoolwinning, die onder andere geresulteerd heeft in de vorming van zogenaamde mijnsteenbergen, en de winning van zilverzand in open groeves. In Heerlen doet zich de unieke situatie voor dat zo’n oude mijnsteenberg – die van de voormalige Oranje-Nassau IV – gelegen is op een terrein waar nog altijd zilverzand gewonnen wordt.

 

Zilverzand bestaat voornamelijk uit kwarts (ook wel silica of siliciumdioxide genoemd) en is een belangrijke grondstof voor de productie van verpakkingsglas, vlakglas (ramen), kristalglas, beeldbuizen, glasvezel, keramiek en kunstmarmer. ­Ook wordt zilverzand verwerkt in onder andere autobanden, verf, schuur- en wasmiddelen en tandpasta.

 

In de vitrine van SCHUNCK* liggen mijnsteen en zilverzand harmonieus naast elkaar maar in werkelijkheid zit het één het ander behoorlijk in de weg. ­ Om de zilverzandwinning in Heerlen te kunnen continueren is het namelijk noodzakelijk (een deel van) de mijnsteenberg af te graven. Tegen afgraving zijn sommige Heerlenaren in verzet gekomen. De mijnsteenberg, ooit algemeen beschouwd als een ontsierend landschapselement, wordt thans door hen beschouwd als een natuur- en cultuurhistorisch monument.

 

 

 

Frank Bruggeman