KERSTOMAAT / CHERRY TOMATO

Frank Bruggeman i.s.m. Peter Zwaal, 29-08-2022

 

NL

 

Sinds enige tijd groeit in het zanderige bed langs de arcade een cultuurgewas dat daar absoluut niet opzettelijk is gezaaid of geplant. Het betreft een kerstomaat (Solanum lycopersicum var. cerasiforme). Het is niet erg moeilijk te verzinnen hoe die plant daar terecht gekomen is en een van nevenstaande foto’s bevat een duidelijke aanwijzing: papieren zakken van een bekend fastfoodrestaurant. Kennelijk heeft iemand onder de arcade een hamburger zitten eten en is er toen per ongeluk een tomatenschijfje uit die hamburger “ontsnapt”. Of misschien hield de onbekende snacker niet van tomaat en zijn de schijfjes tomaat gewoon weggegooid. Onopzettelijk door de mens verspreide planten worden door biologen aangeduid als adventiefplanten.

 

“kerstomaat”

EN

 

For some time now, a plant has been growing in the sandy bed along the arcade that was by no means deliberately sown or planted there. It concerns a cherry tomato (Solanum lycopersicum var. cerasiforme). It’s not very difficult to imagine how that plant got there and one of the photos gives a clear clue: paper bags from a well-known fast food restaurant. Apparently someone was eating a hamburger under the arcade and a slice of tomato accidentally “escaped” from that hamburger. Or maybe the unknown fast food lover didn’t like tomato so the slices were simply thrown away. Species that are unintentionally dispersed by humans are referred to as adventive species