BONT ZANDOOGJE / SPECKLED WOOD

Frank Bruggeman i.s.m. Peter Zwaal, 28-06-2022

NL

BONT ZANDOOGJE
Het bonte zandoogje (Pararge aegeria) is een dagvlinder die vrijwel overal in Nederland voorkomt. Nog maar enkele decennia geleden moest je vooral naar het bos om deze vlindersoort te zien maar tegenwoordig is hij ook in meer open tuinen en parken te vinden.

De polygyne mannetjes zijn territoriale vechtersbaasjes, die elkaar soms tot op wel vijftig meter hoogte achtervolgen. Vrouwtjes, die te herkennen zijn aan de wat grotere gele vlekken, paren daarentegen slechts eenmaal gedurende hun leven. Ze leggen hun eitjes op grassoorten die half in de schaduw groeien, waaronder kweek, roodzwenkgras, kortsteel, straatgras, veldbeemdgras, kropaar, pijpenstrootje en witbol.

Het bont zandoogje voedt zichzelf met nectar, honingdauw en sap van bloedende bomen. De vlinder is van eind maart tot en met half oktober te zien in drie elkaar overlappende generaties. Meestal overwintert het bont zandoogje in het rupsenstadium, maar de snelst groeiende rupsen zijn voor de winter al pop.   

ENG

SPECKLED WOOD
The speckled wood (Pararge aegeria) is a butterfly that can be found almost everywhere in the Netherlands. Only a few decades ago one had to go to the forest to see this species, but nowadays it can also be spotted in urban parks and gardens.

The polygynous males are territorial fighters, sometimes chasing each other up to fifty meters high. Females on the other hand mate only once within their lifetime. They can be recognized by the somewhat larger yellow markings and lay their eggs on semi-shaded grasses, such as couch grass, red fescue, meadow grass, blue grass, cock’s-foot, purple moor-grass and white bulb.

The speckled wood feeds on nectar, honeydew and sap from bleeding trees. The butterfly can be seen in three overlapping generations from late March to mid-October. Usually the speckled wood overwinters in the caterpillar stage, but the fastest growing caterpillars already pupate before winter