CONTAINERMINNENDE KARMOZIJNBES NIEUWE FLORA VAN NEDERLAND, 2020

 

 
 

CONTAINERMINENDE KARMOZIJNBES

 
Locatie: Hulst
Datum: 5 Mei, 2020
 
 


 
Containerminnende karmozijnbes / Phytolacca esculenta “Situla movens vastum viridi”

 

Dit is de achterzijde van een klein kantoorpand dat al een aantal jaren leeg staat. Toen het pand nog gebruikt werd was hier het Nederlandse verkoopkantoor gevestigd van Algist Bruggeman, een Belgische producent van bakkersgist. Sindsdien is tegen deze achtergevel een Oosterse karmozijnbes gaan groeien, opmerkelijk genoeg in de luwte van een eveneens in onbruik geraakte groencontainer. Ik vermoed dat die afvalcontainer beschutting biedt tegen wind en uitdroging. Daarnaast is het echter ook een lijkbaar voor de afgestorven plantresten van het vorige seizoen. Hoe deze karmozijnbes hier is gaan groeien, is een klein raadsel. Aangezien de bessen van de plant door veel vogels worden gegeten en de zaden via hun ontlasting worden verspreid, veronderstel ik dat hier ooit in de dakgoot of op de airco een vogeltje heeft zitten schijten.

 
 

Wheelie binloving pokewood / Phytolacca esculenta “Situla movens vastum viridi”

 

This is the back of a small vacant office building. When it was still in use, some years ago, this building housed the Dutch sales office of Algist Bruggeman, a Belgian producer of baker’s yeast. Since then, a Chinese pokewood plant has grown here in the lee of an unused green waste bin. This wheelie bin offers the plant shelter from wind and dehydration. In addition it also functions as a funeral stretcher for the dead plant residues from the previous season. How this pokewood started to grow here is a small mystery. Since many birds feed on pokewood berries and therefore spread the seeds in their droppings, I suppose some bird sitting in the gutter or on the air conditioner above must have been defecating itself.

 
 


 
De Nieuwe Flora van Nederland is een doorlopend project waarbij planten en bomen op onverwachte plekken en in vreemde verschijningsvormen worden becommentarieerd en een nieuwe passende benaming krijgen.

 
New Flora of the Netherlands is an ongoing project in which plants an trees in unusual places and weird manifestations are commented and are given a new and more fitting name.