CITY HARVEST DE AANSCHOUW, ROTTERDAM, 2017

 

Frank Bruggeman

 

 

CITY HARVEST

 

Location: De Aanschouw, Rotterdam (webpage de aanschouw)

Curator: Lise Sinnbeck

Date: May 18 – 25, 2017

 

In the small public garden of The New Institute – of which I was one the designers (2015) – intriguing objects can be found. The objects presented in this showcase are actual finds from last week: a charming bouquet of wild flowers in an empty beer can, an empty bird’s nest, nitrous oxide (laughing gas) bulbs recreationally used for its euphoriant effects by kids that hang around in the garden, and a mummified rabbit that once used to live here. These object make up for the more irritating litter that is always there, such as cigarette butts, empty bottles and the like. On the one hand this collage offers a glimpse of the degree of naturalness this garden has reached within three years, while on the other hand it is a complaint against the indifference of some visitors.

 

In de mede door mij ontworpen tuin (2015) van Het Nieuwe Instituut kan van alles en nog wat worden gevonden. Alle voorwerpen in deze vitrine zijn vondsten van de afgelopen week: een boeketje van wilde bloemen in een bierblikje, een verlaten vogelnestje, distikstofmonoxide (lachgas) patronen die door hangjongeren worden gebruikt vanwege hun euforisch effect, en een gemummificeerd konijn dat hier ooit heeft rondgehuppeld. Deze vondsten compenseren het gewone zwerfvuil dat altijd kan worden gevonden, zoals sigarettenpeuken en plastic flesjes. Enerzijds bied deze collage een blik op de graad van natuurlijkheid die de tuin in drie jaar heeft bereikt maar anderzijds is de collage ook een aanklacht tegen de onverschilligheid waarmee sommige bezoekers de tuin benaderen.