RODE WIELEWAAL AMARANT NIEUWE FLORA VAN NEDERLAND, 2018

 

Frank Bruggeman
 
 

RODE WIELEWAAL AMARANT
 
Locatie: De Wielewaal, Rotterdam-Zuid
Datum: 6 oktober, 2018

 
 


 
Rode wielewaal amarant / Amaranthus paniculatus wielewalensis
 
Verwilderde purperrode tuinplant die zich heeft uitgezaaid aan de randen van braakliggende perceeltjes zandgrond waar eens de huisjes stonden van de Rotterdamse woningnoodwijk De Wielewaal (1949). Waar veel echte Wielewaalers reeds hebben moeten wijken voor de sloop- en vernieuwingsdrift van corporatie Woonstad profiteert dit uitbundige exootje van de tijdelijke toestand.
 
 
Purple Wielewaal amarant / Amaranthus paniculatus Wielewalensis
 
On this wasteland there were once a number of houses built on sand in the Rotterdam housing emergency De Wielewaal (1949). If you look carefully at the bottom, you can still see where the houses stopped and the front and back gardens started. A purple amaranth has spread on the dividing line between sand and garden soil, its drive to expand no longer curbed by some gardener’s wishes. To their sorrow, many real wheelers have had to give way to the demolition drive of the housing corporation that wants to build apartment buildings here. For the time being, this cheerful garden plant benefits from the temporary condition.

 
 


 
De Nieuwe Flora van Nederland is een doorlopend project waarbij planten en bomen op onverwachte plekken en in vreemde verschijningsvormen worden becommentarieerd en een nieuwe passende benaming krijgen.

 
New Flora of the Netherlands is an ongoing project in which plants an trees in unusual places and weird manifestations are commented and are given a new and more fitting name.