THE DOGMATIX SYNDROME BRUTUS, ROTTERDAM, 2023

 

 

THE DOGMATIX SYNDROME

 

Location: BRUTUS, Rotterdam, the Netherlands

Groupexhibition: Through Bone and Marrow (curated by Maarten Spruyt)

Date: April 2 – June 25, 2023

With the generous support of: Dienst Stadsbeheer Rotterdam

 


 

NL
 
Als oude bomen in de gebouwde omgeving een gevaar beginnen te vormen voor huizen, infrastructuur en mensen moeten ze worden gekapt. De aanblik van die gevelde stadsreuzen stemt veel mensen bedroefd en ongemakkelijk. Sinds 2011 bestaat er een term voor dit ongemakkelijke gevoel: het syndroom van Idefix. Idefix is het hondje van de striphelden Asterix en Obelix. Elke keer dat er per ongeluk of expres een flinke boom gerooid wordt, barst Idefix in tranen uit. Het hondje is in de stripverhalen de personificatie van het ecologisch bewustzijn, zoals zijn baas Obelix symbool staat voor de onwetende en onverzadigbare consument.
Frank Bruggeman trok langs gekapte Rotterdamse bomen en selecteerde er een aantal voor deze installatie. Dat zelfs verstokte stedelingen lijden aan het syndroom van Idefix toont aan dat mensen een diepere verbintenis hebben met bomen dan ze zelf beseffen. En ook dat de mensheid nog niet totaal vervreemd is van de natuur.
EN
 
When old trees in the built environment begin to pose a threat to homes, infrastructure and people, they are felled. The sight of these felled giants makes many people feel sad and uncomfortable. Since 2011 there is a term for this uncomfortable feeling: the Dogmatix syndrome. Dogmatix is the canine companion of the comic book heroes Asterix and Obelix. Every time a large tree is felled, accidentally or on purpose, Dogmatix bursts into tears. In the comic books, the dog is the personification of ecological awareness, just as his boss Obelix symbolizes the ignorant and insatiable consumer.
Frank Bruggeman toured Rotterdam, visiting a number of felled trees and selected just a few of them for this installation. That even die-hard urbanites suffer from Dogmatix syndrome shows that people have a deeper connection to trees than they realize. And also that humanity is not yet completely alienated from nature.