LET’S STICK TOGETHER 171PROJECT.SPACE, ARNHEM, 2022

 

 

LET’S STICK TOGETHER

Natureobject #19 #20 #21 #22

 

Solo exhibition: Let’s stick together (Window Talk 8)
Location: 171project.space, Kleine Oord 171, Arnhem, the Netherlands
Webpage: www.171 project.space
Date: June – September, 2022
Photography: Joost van Ophem

 


 

NL
 
“Wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant” schreef dichter J.C. Bloem in 1945. Het antwoord op de vraag wat we als natuur zien, zal altijd afhangen van wat we juist beschouwen als het tegenovergestelde. En dat is: cultuur, ofwel de bebouwde en door mensenhanden vormgegeven omgeving. Wat Frank Bruggeman wil benadrukken is dat de scheidslijnen tussen natuur en cultuur in Nederland diffuus zijn. Veel van wat we beschouwen als natuur is ontworpen en vormgegeven door mensen en onderhevig aan menselijk beheer. Andersom kunnen in de bebouwde omgeving ook veel natuurlijke processen worden waargenomen – al moet je daar soms wel oog voor hebben. In veel van Bruggemans installaties – met name in zijn zogenaamde nature objects – is sprake van een versmelting van plantaardige, natuurlijke materialen met menselijke artefacten. Die versmelting is vaak door de kunstenaar opgelegd maar kan ook het resultaat zijn van een natuurlijk proces – zie bijvoorbeeld het tuinhekje dat langzaam gewurgd is door de tak van een klimop. Bruggeman is er van overtuigd dat mensen natuur pas echt kunnen zien en waarderen als ze een cultureel houvast hebben. Om het oog op scherp te stellen past hij in zijn nature objects vaak een onnatuurlijk blauwe signaalkleur toe.
 
EN
 
“What nature can we boast of in this land? A patch of wood no bigger than your hand” wrote the famous Dutch poet J.C. Bloem in 1947. The answer to the question what we consider to be nature will always depend on what we see as the opposite, which is culture: all that is built and designed by humans. Frank Bruggeman wants to emphasize that dividing lines between nature and culture in the Netherlands are rather diffuse. Much of what we think of as nature is designed by humans and subject to some form of control. Conversely, many natural processes can also be observed in the built environment, although sometimes a keen eye is needed for this. In many of Bruggeman’s installations – especially in his so-called nature objects – there is a fusion of plant-based, natural materials with human artefacts. This fusion is often imposed by the artist, but can also be the result of a natural process. See, for example, the garden gate that has been strangled and disfigured by the branches of an ivy. Bruggeman is convinced that people can only really see and appreciate nature if this somehow roots in or touches on culture. Therefore he often uses an unnatural blue signal color in his nature objects.