GLOBAL FLOWER HET NIEUWE INSTITUUT, ROTTERDAM, 2018

 

Frank Bruggeman

 

 

GLOBAL FLOWER

 

Location: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
Date: March 3 – September 23, 2018
Description:

 

Als er een Silicon Valley-van-de-bloemen bestaat dan is het wel Nederland. De hedendaagse bloemteeltsector is een zeer kennisintensieve bedrijfstak. Dankzij de innovatiekracht van bloemtelers en hun nauwe samenwerking met kennisorganisaties en technologiebedrijven is Nederland al decennialang de grootste bloemenexporteur ter wereld. Waar de nadruk vanouds lag op het veredelen van bepaalde snijbloemen en het voortdurend telen van nieuwe spectaculaire varieteiten, heeft de sector de afgelopen vijftien jaar ook veel geïnvesteerd in verduurzaming van het productieproces en verlaging van de milieubelasting.
Beeldend kunstenaar en ontwerper Frank Bruggeman onderzoekt 30 weken lang de nieuwste producten uit de Nederlandse bloemteeltsector. In een periode van twee weken staat een andere sierbloem centraal, waarvan de meeste jaarrond worden geteeld onder glas. De plantaardige setting waarin deze sierbloemen worden geplaatst weerspiegelt juist wel het seizoen en wil tevens ruimte bieden aan verval en vergankelijkheid, processen die in het traditionele bloemstuk zorgvuldig buiten beeld blijven. De bloemen die achtereenvolgens aan bod zijn gekomen zijn: Cymbidium, Gerbera, Amaryllis, Tulp, Calla, Anthurium, Pioenroos, Allium, Lelie, Delphinium, Gladiool, Roos, Hortensia en Chrysant.

 

If there is a Silicon Valley-of-the-flowers then it is the Netherlands. Contemporary flower cultivation is a science based hightech industry. Thanks to the innovative strength of Dutch flower growers and their close collaboration with universities,bioscience and agritech companies, the Netherlands has been the largest flower exporter in the world for decades. Where emphasis was traditionally on the continuous output of amazing new varieties, flower cultivation companies in the past fifteen years have also invested a great deal in making the production process more sustainable and reducing their environmental impact.
For 30 consecutive weeks artist and designer Frank Bruggeman looks at the latest products from the Dutch flower cultivation sector. Every two weeks a different cut flower will be presented, most of which are grown all year round under glass. The setting in which these seasonless flowers are placed, explicitly wants to reflect the season and also wants to include decay and death, processes that are usually banned from showpiece flower arrangements. The flowers that are successively shown are: Cymbidium, Gerbera, Amaryllis, Tulip, Calla, Anthurium, Peony, Allium, Lily, Delphinium, Gladiolus, Rose, Hortensia en Chrysantemum

 

 

 

 

Frank Bruggeman

 

 

 

 
Frank Bruggeman

 

 
Frank Bruggeman

 

 

 

 

 

 
Frank Bruggeman

 

 

 

 

 

 
Frank Bruggeman

 

 
Frank Bruggeman

 

 
Frank Bruggeman

 

 
Frank Bruggeman

 

 
Frank Bruggeman

 

 
Frank Bruggeman

 

 
Frank Bruggeman

 

 
Frank Bruggeman

 

 

 

 
Frank Bruggeman

 

 

 

 

 

 
Frank Bruggeman

 

 
Frank Bruggeman

 

 
Frank Bruggeman

 

 
Frank Bruggeman

 

 

 
Frank Bruggeman