ABOUT

 

 


 

NL

Het werk van beeldend kunstenaar Frank Bruggeman vindt zijn oorsprong in zijn fascinatie voor de plantaardige natuur. In zijn objecten en installaties onderzoekt hij de scheidslijn tussen plantaardige cultuur en natuur.

Heldere scheidslijnen zijn vaak niet te trekken net zoals veel wat zich aan ons voordoet als natuurlandschap in feite cultuurlandschap is. In zijn werk plaatst hij vraagtekens bij opvattingen over het gebruik van inheemse en exotische gewassen en denkbeelden als het romantische zuiverheidsideaal. Tegelijkertijd verwondert hij zich over de onverschillige omgang met plantaardige natuur door steeds grotere groepen mensen. Bomen, planten en bloemen worden steeds meer tot gebruiksartikel gedegradeerd.

In zijn werk wil hij getuigen van een meer respectvolle omgang met plantaardig materiaal evenals een breder begrip van concepten als ‘natuur’, ‘tuin’ en ‘bloemstuk’ te doen post vatten en mensen ontvankelijk te maken voor een meer bewuste en intense beleving daarvan.

EN

The artistry of Frank Bruggeman originates in his fascination for plant life and the botanical world. In objects and installations he explores the distinction between botanical culture and nature.

It is often hard to draw the line between these two, in the same way that a landscape, that appears to be quite natural, can actually be the work of human hands. In his work Bruggeman questions ideas about the use of indigenous and exotic plants and the romantic pursuit of purity. At the same time he wonders about the indifference and consumerism that is so often displayed towards botanical things. Trees, shrubs, plants and flowers are increasingly regarded as commodities.

Against this disrespectful attitude Bruggeman pleads for a general rehabilitation of plant life, a more conscious and intense involvement with all things botanical, and a broader comprehension of concepts as ‘nature’, ‘garden’ and ‘flower piece’.