BROEDENDE CANADESE GANS / HATCHING CANADA GOOSE

11-04-2023 | ZOOP observaties voor het Nieuwe Instituut door Frank Bruggeman i.s.m. Peter Zwaal

NL

BROEDENDE CANADESE GANS
De verhalen deden al de ronde. Een paar agressieve Nijlganzen zou het terras onveilig maken. Een ervan zou een medewerker van het cafe zelfs hebben aangevallen. Een ander zou in een plantenbak zitten te broeden. Zelf maar eens poolshoogte gaan nemen. Want de Nijlganzen die in januari en februari nog in en rond de grote vijver van het Nieuwe Instituut verbleven, had ik al wekenlang niet meer gezien. Zouden zij zijn teruggekeerd of zou een ander stel hun plaats hebben ingenomen? Misverstand 1: de Nijlganzen bleken grote Canadese ganzen (kortweg Canadaganzen) te zijn. Ze dobberden rustig op het water en lieten zich tamelijk gemakkelijk benaderen. Ze bliezen eerst wat ter afschrikking maar daar bleef het bij. Ik kon ze van een meter of twee afstand fotograferen. In een plantenbak op het terras trof ik een legsel aan van vier eieren, enigszins gecamoufleerd met dood plantenmateriaal. Het paar liet gedwee toe dat ik het legsel inspecteerde. Misverstand 2: van broeden was nog geen sprake. Pas als alle eieren gelegd zijn vangt de broed aan, zodat de eieren allemaal gelijktijdig uitkomen. Aangezien het vrouwtje van de Canadagans (Branta canadensis) vier tot acht eieren legt, viel te verwachten dat de broed binnen enkele dagen zou aanvangen. Toen ik een week later weer het terras bezocht bleek dat inderdaad het geval. Ditmaal bleken de ganzen minder gedwee. Toen ik te dicht bij het nest kwam richtte de broedende gans zich op, blies en spreidde haar vleugels. Daardoor werd wel goed zichtbaar dat het broedsel uit zes eieren bestond. Om het ganzenpaar wat meer privacy te gunnen en het risico op confrontaties met terrasbezoekers te minimaliseren, heb ik rondom de plantenbak met het ganzennest wat andere plantenbakken geplaatst. Hopelijk is die buffer afdoende. Half mei komen, als alles goed gaat, de eieren uit.

 

 

EN

HATCHING CANADA GOOSE
Stories were doing the rounds. A pair of aggressive Egyptian geese would make the terrace of the Nieuwe Instituut unsafe. One of them would have attacked an employee of the cafe. Another would be hatching in a planter. So I decided to take a look myself. I had not seen the Egyptian geese for weeks since there appearance in the large pond in January. Would they have returned or would another pair have taken their place? Misconception 1: the Egyptian geese turned out to be Canada geese. They floated calmly on the water and could be approached fairly easy. At first they blew a little to deter me, but they soon accepted my presence. I could take a picture of them from a meter or two away. In a planter on the terrace I found a clutch of four eggs, scarcely camouflaged with dead plant material. The pair meekly allowed me to inspect the clutch. Misconception 2: there was no question of hatching yet. Only when the female Canada goose (Branta canadensis) has finished laying eggs hatching will start, so that all eggs hatch at the same time. Since the Canada goose lays four to eight eggs, hatching was not far off though. When I visited the terrace again a week later, that was indeed the case. This time the geese turned out to be less docile. When I got too close to the nest the female goose stood up, blew and spread her wings. Which offered me a glimpse of the nest, consisting now of six eggs. To give the geese a little more privacy and to minimize the risk of a confrontation with terrace visitors, I have placed some other planters around the tub with the nest. Hopefully that buffer is sufficient. If all goes well the eggs hatch in mid-May.