DOORSNEECONIFEER NIEUWE FLORA VAN NEDERLAND, 2020

 

NIEUWE FLORA VAN NEDERLAND # 6

 

 

Locatie: Hulst

Datum: 29 september 2020

 

 

Doorsneeconifeer / Thuja occidentalis var. accidentalis

 

Verminkingen zijn per definitie niet erg aantrekkelijk, maar dat wil niet zeggen dat ze leiden tot wegkijken. Integendeel, soms nodigen ze zelfs uit tot beter kijken. Neem deze bijna gehalveerde conifeer, die deel uitmaakt van een haag waarin een nieuw pad is gecreƫerd. De plotselinge zichtbaarheid van zijn ingewanden onthult iets dat misschien wel mooier is dan die ondoorgrondelijke altijd groene buitenkant.

 
 
 

Walk through conifer / Thuja occidentalis var. accidentalis
 
Mutilations are by definition not very attractive, but that does not mean that they lead to looking away. On the contrary, sometimes they even invite you to take a closer look. Take this almost halved conifer, that is part of a hedge in which a new path was cut. The sudden visibility of its intestines reveals something that is perhaps more beautiful than that inscrutable evergreen exterior.