CLUB DONNY #1 ROTTERDAM, 2008

 

Frank Bruggeman

 

 

CLUB DONNY #1
Strictly unedited journal on the personal experience of nature in the urban environment

 

Editors: Frank Bruggeman, Samira Ben Laloua en Ernst van der Hoeven
Datum: April 2008 (2x per jaar)
Pagina’s: 24
Drukker: Die Keure, Brugge

 

Club Donny bied een podium aan de (individuele) verbeelding van natuur. Club Donny heeft een voorkeur voor de ‘zachte’ stad en poogt deze via de wisselwerking natuur en stedelijkheid te onderzoeken. Visies op gemeenschappelijk gebruik en omgang met de stad en de daarbij behorende natuurbeleving staat centraal. Club Donny biedt een podium dat aan de hand van observaties, toevalligheden, verhalen en ontmoetingen de ongerijmde en evidente betekenis van natuur over het voetlicht brengt.